Een project in gedachten?

Heeft u een project in gedachten? Neem dan contact met ons op.

Contact
Contact opnemen
In het kort

Met het bezit van ‘Tanksanering HBO/diesel (BRL-K902/04)’ en ISO 9001 certificaat, kunt u ons inschakelen voor tanksaneringen.

← Terug naar overzicht
Onder andere:
  • Saneren onder- en bovengrondse opslagtanks
  • Veriwjderen leidingen en appendages
  • Regelen van tanksaneringscertificaat
  • Bodemonderzoek

U kunt Bakker Infratechniek inschakelen voor saneren en definitief buiten gebruik stellen van stationaire onder- en bovengrondse opslagtanks. Naast de tanks zelf, verwijderen we ook de bijbehorende leidingen en eventuele appendages. Voordat we met de tanksanering van een ondergrondse tank beginnen zullen we voor u een bodemonderzoek verrichten. Voor een bovengrondse tank is dat niet verplicht maar kan wel geëist worden door het bevoegd gezag. Na het uitvoeren van de tanksanering krijgt u het tanksaneringscertificaat als officieel bewijs dat de tanksanering veilig voor mens en omgeving is uitgevoerd.

Een project in gedachten?

Heeft u een project in gedachten? Neem dan contact met ons op.

Contact
Contact opnemen