Een project in gedachten?

Heeft u een project in gedachten? Neem dan contact met ons op.

Contact
Contact opnemen
In het kort

Met het bezit van kwaliteitsborg bodembeheer SIKB, SIKB 7000 en ISO 9001 certificaat, kunt u ons inschakelen voor alle bodemsaneringen.

← Terug naar overzicht
Onder andere:
  • Inventariseren (vervuilde) grond
  • In situ - saneren zonder grondverzet
  • on situ - saneren met grondverzet
  • ex situ - verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd voor behandeling en/of verwerking elders

Bakker Infratechniek beheerst het volledige proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Hiervoor gebruiken we diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem (wonen, industrie, landbouw etc).  Grofweg hanteren we drie verschillende technieken waarmee we tot op de bodem gaan!: in situ - sanering zonder grondverzet, de verontreiniging wordt ter plaatse verwijderd, on situ - verontreinigde grond wordt afgegraven en ter plaatse gereinigd en teruggestort, ex situ - verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd voor behandeling en/of verwerking elders.

Een project in gedachten?

Heeft u een project in gedachten? Neem dan contact met ons op.

Contact
Contact opnemen