Een project in gedachten?

Heeft u een project in gedachten? Neem dan contact met ons op.

Contact
Contact opnemen

Ontgraven inspectieputten t.b.v. funderingsonderzoek

Raymond Stevens
Bedrijfsleiding

Bakker Infratechniek heeft in samenwerking met de Funderingswinkel een funderingsonderzoek uitgevoerd in Koog aan de Zaan volgens  F3O (Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen). Uit het bijbehorende bodemonderzoek bleek dat er vervuilde grond aanwezig was, waardoor een aantal inspectieputten gegraven moest worden. Naa het uitvoeren van funderingsinspecties heeft Bakker Infratechniek de inspectieputten weer aangevuld. De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder 3T condities. Dit betekent dat de vereiste validatie van een hoger veiligheidskundige (HVK) – of arbeidshygïenist – noodzakelijk is. Naast de inzet van een deskundige heeft Bakker Infratechniek gezorgd voor een veiligheids- & gezondheidsplan (V&G plan).